Výpis

Plavecká škola Valašské Meziříčí,

příspěvková organizace

ul. Sokolská 638

Valašské Meziříčí

757 01

 

  • Ředitel: Mgr. Milan Pavlůsek 
  • IČ: 75153599 
  • Registr: Rejstříkový soud Ostrava, spisová značka Pr 1088 

 

Zaměstnanci školy

Provoz školy je zajištěn kvalifikovanými pracovníky:

 

Mgr. Milan Pavlůsek - ředitel školy

vysokoškolské - PdF - tělovýchovného zaměření

 

Jaroslava Cvalínová - ekonom

úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru

 

 

Učitelé plavání:

 

Mgr. Jana Janošíková - zástupce ředitele

vysokoškolské - rekreologie a pedagogika volného času, trenér plavání II. třídy, rozhodčí plavání II. třídy, licence plavčík

Petra Hrubá - učitel plavání

střední vzdělání s maturitou, doplňující pedagogické studium - vychovatel školských zařízení, odborný kurz cvičitele "instruktora" plavání

Bc. Martina Jurečková - učitel plavání

vysokoškolské - rekreologie a pedagogika volného času, odborný kurz cvičitele "instruktora" plavání, licence plavčík, zdravotník zotavovacích zařízení

Bc. Markéta Matušová - učitel plavání

vysokoškolské - rekreologie a pedagogika volného času, odborný kurz cvičitele "instruktora" plavání, zdravotník zotavovacích zařízení


Jiří Podzemný - učitel plavání

střední vzdělání s maturitou, vychovatel a pedagog volného času, odborný kurz cvičitele "instruktora" plavání, vodní záchranář - plavčík

 

 

Učitelé plavání - externí pracovníci:

 

Mgr. Danuše Hemzalová, Mgr. Alena Kardošová, Mgr. Jaromír Pagáč, Mgr. Jana Šindelková, Bc. Hana Šťastná, Lenka Vítková, Ladislava Janušová

 

Historie školy

Plavecká škola Valašské Meziříčí vznikla v roce 1991 jako účelové zařízení Školského úřadu Vsetín. V roce 2000 získala právní subjektivitu a od roku 2001 byla nově zřízena KÚ Zlínského kraje.

Od 1.1.2009 vzniká nový právní subjekt Plavecká škola Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je město Valašské Meziříčí. Působí v pronajatém bazénu Městských lázní Vsetín a v nově zbudovaném krytém bazénu ve Valašském Meziříčí. Ve své hlavní činnosti zajišťuje základní plaveckou výuku pro žáky 2.,3. a 4. tříd základních škol celého okresu.

V doplňkové činnosti organizuje plavecké kurzy pro předškolní a školní mládež i dospělé, kondiční a rekondiční plavání pro děti i širokou veřejnost. Za 25 let své činnosti prošlo v plavecké škole výukou plavání víc jak 80 000 dětí.