Základní plavecká výuka

Základní plavecká výuka je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů prsa a znak, startovních skoků a plavání pod vodou, základů plaveckého způsobu kraul a základních dovedností sebezáchrany žáků 2., 3. a 4. tříd základní školy v rámci povinné výuky dle školních vzdělávacích programů.

1. kurz

Po absolvování výuky plavání by děti měly zvládnout: 

 • potápění - lovení předmětů v přiměřené hloubce asi 120 cm
 • skok - skok po nohou do hluboké vody, nebo šipka z okraje bazénu
 • splývání prsa - splývání v poloze na prsa bez pomůcek
 • splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek nebo s pomůckami
 • plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 25 m

2. kurz

 Po absolvování výuky plavání by děti měly zvládnout:

 • potápění - vylovení předmětu, po uplavání 5 m pod vodou v hloubce asi 120 cm
 • skok - startovní skok z okraje bazénu nebo ze startovního bloku - šipka
 • splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek
 • plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 100 m
 • plavání znak - plavání plaveckým způsobem znak, bez pomůcek, 25 m

Organizační pokyny 2020-21

Ceník Valašské Meziříčí

Ceník Vsetín

Objednávka Valašské Meziříčí

Objednávka Vsetín

Pokyny pro doprovod

Rozvrh 2020-21 Valašské Meziříčí

Rozvrh 2020-21 Vsetín

Seznam žáků a dětí

Informace pro zákonné zástupce dětí

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

 

Seznam řáků a dětí

 

Předplavecká a zdokonalovací plavecká výuka

 • Předplavecká výuka je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností dětí předškolního věku od 3 let a mladšího školního věku. Jedná se především o žáky 1. tříd základních škol, popřípadě 2. tříd, které se neúčastní základní plavecké výuky, ale i dětí mateřských škol, které jsou touto formou připravováni na základní plaveckou výuku probíhající ve 2. a 3.  (4.) ročníku.
 • Zdokonalovací plavecká výuka je zaměřena na zdokonalování plaveckých způsobů prsa a znak, dále pak na nácvik plaveckého způsobu kraul, závodních obrátek a skoků. Dále pak jsou probírány prvky branného plavání, základy vodního aerobiku, rychlostního a vytrvalostního plavání. Vše je připraveno pro žáky 4.-5. tříd (1. kurz) a žáky 6.-9. tříd (2. kurz).

 

  

Organizační pokyny 2020-21

Ceník Valašské Meziříčí

Ceník Vsetín

Objednávka Valašské Meziříčí

Objednávka Vsetín

Pokyny pro doprovod

Rozvrh 2020-21 Valašské Meziříčí

Rozvrh 2020-21 Vsetín

Seznam žáků a dětí

Informace pro zákonné zástupce dětí

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

 

Seznam žáků a dětí

 

Hodnotící kritéria plavecké výuky

Po absolvování výuky plavání by děti měly zvládnout:

 

Základní plavecká výuka - 1.kurz

 • Potápění - lovení předmětů v přiměřené hloubce asi 120 cm
 • Skok - skok po nohou do hluboké vody, nebo šipka z okraje bazénu
 • Splývání prsa - splývání v poloze na prsa bez pomůcek
 • Splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek nebo s pomůckami
 • Plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 25 m

 

Základní plavecká výuka -2.kurz

 • Potápění - vylovení předmětu, po uplavání 5 m pod vodou v hloubce asi 120 cm
 • Skok - startovní skok z okraje bazénu nebo ze startovního bloku - šipka
 • Splývání znak - splývání v poloze na znak bez pomůcek
 • Plavání prsa - plavání plaveckým způsobem prsa, bez pomůcek, 100 m
 • Plavání znak - plavání plaveckým způsobem znak, bez pomůcek, 25 m

 

1 - 24 metrů 25 - 199 metrů 200 metrů a více